Om du som låntagare är missnöjd med den information som lämnats eller med hur en tjänst har utförts är det viktigt att du kontaktar oss och framför dessa synpunkter.

För att allt ska bli rätt ska du lämna ditt klagomål skriftligen till:
Klagomålsansvarig, Kontant Finans Sverige AB, Mailbox 1804, 411 41 Göteborg eller via e-post: klagomal@kontantfinans.se

Om klagomålet skulle avvisas finns möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. Vägledning kan erhållas från t ex Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller kommunens konsumentvägledning.

Se även lånevillkor