Vem får låna?

Våra grundkrav är att du ska ha fyllt 20 år, vara folkbokförd i Sverige sedan tre år och ha en taxerad inkomst på minst 200 000 kr per år. Du ska kunna genomgå en sedvanlig kreditprövning.


Tar ni en kreditupplysning?

Ja, vi tar en kreditupplysning från Bisnode Kredit AB.


När får jag pengarna?

Från det att en ansökan har godkänts, tar det 2-3 bankdagar innan du har pengarna på ditt konto.


Kan jag signera min ansökan med BankID?

Ja, du kan signera din ansökan med BankID.


Hur ska lånet betalas tillbaka?

Betalningen sker enligt s k annuitet, vilket innebär att du ska betala samma belopp varje månad. Beloppet framgår på den avi/kontoutdrag som du får varje månad. Betalning ska ske senast kring den sista i varje månad, exakt förfallodag framgår av kontoutdraget. Vid betalning via autogiro behöver du bara se till att det finns pengar på kontot på förfallodagen. Du är skyldig att betala annuiteten varje månad även om någon avi inte mottagits. Om betalning inte görs via autogiro får du ett förtryckt inbetalningskort. Betalning via inbetalningskort medför en aviseringsavgift på 29 kr/månad. Inbetalning görs till Bankgiro 547-8284.


Hur mycket ska jag betala i månaden?

Lånet är ett annuitetslån vilket betyder att du betalar tillbaka lika mycket varje månad. Läs mer om Stabila Lånet för att se hur mycket du betalar vid olika lånebelopp och återbetalningstider.


Är räntan avdragsgill i min deklaration?

Ja, den ränta du som kund betalt in till oss under ett år är avdragsgill i din deklaration. Vid varje årsskifte meddelar vi Skatteverket hur mycket du betalt i ränta under året. Du behöver inte göra något annat än att kontrollera att uppgifterna stämmer när du får hem deklarationsblanketten.

Exempel: Om du har betalt 1 000 kronor i ränta under ett år rapporterar vi detta till Skatteverket. Du får 30 % eller 300 kr i avdrag på skatten.

Mer information finns att läsa på Skatteverkets hemsida.


Kostar det något att lösa lånet i förtid?

Nej, du kan utan kostnad lösa lånet helt eller delvis när du själv vill. Gå in på Mina sidor eller kontakta oss på telefon eller e-post för att få exakt belopp.


Kan man få en betalningsfri månad?

När du gjort fyra korrekta inbetalningar i rad kan du utnyttja en betalningsfri månad. Du kan utnyttja två betalningsfria månader per år. Räntan för den betalningsfria månaden läggs till skulden och förlänger återbetalningstiden.


Kan jag ångra mig om jag har fått lånet beviljat?

Ja, du har 14 dagars ångerrätt. Tiden för ångerrätt börjar löpa den dag avtalet ingås och senast den dag då pengarna utbetalas. Du måste meddela kundtjänst muntligt eller skriftligt att du ångrar dig. Om du ångrar dig ska lånebeloppet betalas tillbaka snarast. När pengarna kommit i retur betalar Kontantfinans tillbaka de avgifter som låntagaren betalat med anledning av krediten (med undantag för sådana avgifter och ränta som låntagaren enligt konsumentkreditlagen slutligt ska betala).


Kan jag få höja mitt lån?

Ja, under förutsättning att du har skött dina inbetalningar och att den nya kreditkontroll som görs blir godkänd.

Enklast är att ansöka här på hemsidan. Välj då det belopp som du vill utöka till, ditt befintliga lån plus utökningen, så betalar vi ut mellanskillnaden.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 08-500 850 47 så hjälper vi dig gärna.


Jag har problem att betala den här månaden…

Ta kontakt med vår kundtjänst på telefon 08-500 850 47 – vi gör vårt bästa för att hjälpa dig.


Vad innebär det att stå under Finansinspektionens tillsyn?

Enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (LVK) är den verksamhet som Kontantfinans bedriver, att lämna privatlån utan säkerhet till privatpersoner, tillståndspliktig sedan den 1 juli 2014. Det innebär att man måste söka tillstånd för verksamheten och om man beviljas tillstånd granskar Finansinspektionen (FI) bolaget och dess verksamhet samt att man måste informera FI om man t ex genomför större förändringar av verksamheten, om ägare eller ledning skall ändras osv. Kontantfinans måste också rapportera vissa uppgifter om verksamheten till FI varje kvartal.

Vill du läsa mer om Konsumentkreditinstitut på Finansinspektionens hemsida klicka här.


Vad är en PEP?

En person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion betraktas som en person i politiskt utsatt ställning (så kallad ”PEP”).

Med ”personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner” avses personer som har eller tidigare har haft följande befattningar, eller motsvarigheter till befattningarna:

  1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
  2. parlamentsledamöter,
  3. domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
  4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ,
  5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, samt
  6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan. Personer som tidigare har haft befattningar, på gemenskapsnivå och internationell nivå, motsvarande dem som anges ovan, ska omfattas i tillämpliga delar.

För personer som betraktas som PEP är vi som kreditgivare skyldiga att vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom.

Dessa skärpta åtgärder tillämpas även på närmaste familjemedlemmar samt kända medarbetare till en PEP.

Med ”närmaste familjemedlemmar” avses (i) maka eller make, (ii) partner som likställs med maka eller make, (iii) barn och deras makar eller partner, samt (iv) föräldrar.

Med ”kända medarbetare” avses (i) fysiska personer om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de gemensamt med den person som utgör PEP enligt ovan är verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en PEP samt, (ii) fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen har upprättats till förmån för en PEP.