Feedback

Vi vill gärna veta vad du tycker och uppskattar feedback om hur du upplever våra produkter och tjänster. Vi på Kontant Finans värdesätter din åsikt då vi alltid strävar efter att bli lite bättre varje dag. Har du därför synpunkter på vår verksamhet, produkter eller service mejla gärna oss på kundservice@kontantfinans.se.

Klagomål

Kontant Finans tar alltid missnöjda kunders klagomål på största allvar och har en särskild policy för detta. Vi lyssnar aktivt på dig som missnöjd kund och utreder snabbt och sakligt vad som hänt.

Det enklaste och snabbaste sättet att få rättelse om du anser att ett fel begåtts, är att först vända dig till vår kundservice. De vill gärna reda ut problem eller missförstånd och kan också ta dina synpunkter vidare. Du når oss på kundservice@kontantfinans.se eller per telefon 010- 550 75 00.

Om du inte är nöjd med ditt svar från kundservice

Skulle du inte vara nöjd med det svar du får av vår kundservice kan ärendet prövas vidare. Du kan då skriva till Kontant Finans klagomålsansvarige. Beskriv utförligt vad du tycker blivit fel och hur
kontakten med oss har varit . Förklara varför du inte är nöjd och hur du skulle vilja att vi löser ditt ärende. Du får ett svar normalt sett inom ett par bankdagar.

Kontant Finans Sverige AB
Klagomålsansvarig
Mailbox 1804
411 41 Göteborg

eller maila till klagomal@kontantfinans.se

Extern hjälp

Skulle du efter besked från vår klagomålsansvarige fortfarande inte vara nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare. Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor. Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Vägledning

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet.

Läs mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats.