Ränta är det pris som låntagaren får betala för att låna pengar från långivaren. Räntan anges ofta i procent och summan blir således beroende av hur stort lånebeloppet är.

30 % av den ränta du betalar in till långivaren är avdragsgill i din självdeklaration.

Exempel: Om du har betalt 1 000 kronor i ränta under ett år rapporterar vi detta till Skatteverket. Av dessa får du dra av 30 %, alltså 300 kronor.

Ordlista