Om du som kund missar att betala din faktura i tid påminner företaget dig om att betala denna. Detta görs oftast i form av ett påminnelsebrev där kunden uppmanas att betala fakturan. För att skicka ut en påminnelse tar företaget ofta ut en avgift, som du som kund måste betala. Avgiften fastställs av myndigheterna.

Ordlista