Enligt lag ska den som begär en kreditupplysning rörande en privatperson skicka en kopia till den som har omfrågats.

Det är alltså denna förfrågan som heter omfrågandekopia. På kopian framgår vem som begärt kreditupplysningen samt de uppgifter som ingick i upplysningen.

Ordlista