Har du fått en faktura och missar att betala denna i tid, finns risken att du får betala en förseningsavgift. Det är viktigt att veta om att det är den dag som fordringsägaren får in pengarna som gäller, inte den dagen du betalar.

Det är viktigt att inte blanda ihop förseningsavgift med påminnelseavgift eller dröjsmålsränta.

Ordlista