Förfallodag är den dag då en faktura förfaller, det är alltså den sista betalningsdagen för en specifik faktura. Denna dag uppges alltid på fakturan. Skulle du missa att betala in din faktura på förfallodagen har fordringsägaren rätt att ta ut en påminnelseavgift och dröjsmålsränta samt eventuellt förseningsavgift, om detta framgår av lånevillkoren. Tiden för hur lång tid man har att betala en faktura kan variera, men vanligen är det 30 dagar. Den kan dock vara både kortare och längre.

Ordlista