Missar du att betala i tid, har företaget rätt att ta ut en dröjsmålsränta. Om företaget har skrivit om dröjsmålsränta i sina villkor har de rätt att ta ut den från dag ett, som fakturan är försenad. Om de inte skrivit något om dröjsmålsränta i sina villkor måste de vänta 30 dagar innan dröjsmålsränta börjar beräknas. Dröjsmålsräntan baseras vanligtvis på riksbankens referensränta plus 8 procentenheter. Genom dröjsmålsräntan kan företag försäkra sig om att låntagaren betalar i tid.

Ordlista