Innebär att du som låntagare alltid betalar en lika stor summa vid varje betalningstillfälle. Summan inkluderar både räntekostnad, eventuella avgifter och amortering på lånet. Att betala med ett annuitetslån betyder att du i början betalar en större andel ränta och mindre amortering, men i takt med att du amorterar av lånet sjunker räntan och en större del går till amortering. Fördelen med annuitetslån är att du som låntagare vet exakt hur mycket du ska betala varje månad.

Ordlista