Fyll i belopp och hur länge du vill låna pengar så ser du precis vad lånet kommer att kosta dig.

Lånebelopp: 2 000 kr
Lånetid: 1 år
Ditt månadsbelopp med Stabila Lånet
194 kr
(Effektiv ränta 29,33 % med autogiro)

Representativt exempel är ett lån på 15 000 kronor som återbetalas under 60 månader. Uppläggningsavgift är 0 kronor och aviavgifter är 60 x 0 = 0 kronor. Nominell bunden årsränta är 26,0 % och den effektiva årsräntan blir 29,3 %. Månadskostnaden kommer att vara 449 kronor och du kommer totalt att ha betalat 26 940 kronor (449 kronor x 60 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 11 940 kronor.
Klicka här för att se hur vi räknat

Vi har räknat så här:

Om du lånar 15 000 kronor och betalar tillbaka det på 5 år (60 månader) med autogiro, förutsatt att du inte utnyttjar någon betalningsfri månad, blir den effektiva årsräntan 29,33 % (nominell årsränta är 26,0 %). Månadskostnaden för lånet är 449 kronor och du kommer totalt att betala 26 940 kronor innan lånet är slutbetalt. Kostnaden för lånet uppgår således till 11 940 kronor.

X

Lånebelopp och tid

Personuppgifter

Personnummer
E-postadress
Telefonnummer

Boende och civilstånd

Boendekostnad per månad (din del)

Sysselsättning och ekonomi

Inkomst per månad före skatt
Sedan när
Eventuella bidrag per månad
Total skuld för övriga lån/krediter*
Månadskostnad för övr lån/krediter ovan (din del)
Ev övriga kostnader per månad**
T ex e-handelsköp och kreditkort, dock ej bolån.
Kostnader förutom normala hushållskostnader, t ex underhållsbidrag, återbetalning av studiemedel etc.
 
Jag bekräftar att jag tagit del av de fullständiga allmänna villkor och SEEKI. Jag intygar härmed att jag söker lånet för egen räkning. Jag är medveten om att kreditupplysning kan komma att inhämtas.

Jag intygar att jag har tagit del av Kontant Finans integritetspolicy.
Ansök
Nästa

Din ansökan är godkänd

Tack för din ansökan! Din ansökan kommer att granskas manuellt.

Lånebelopp:
Effektiv ränta:
Månadskostnad
XXX:-

Gäller vid betalning via autogiro.

Kontrollera sammanställningen ovan och fyll i uppgifterna nedan som vi behöver för att kunna betala ut ditt lån. Klicka sedan på knappen ”Nästa”.

Ditt lån betalas ut 2-3 bankdagar efter att vi fått ditt signerade kreditavtal (eller att du signerat med BankID).

Kontrollera sammanställningen ovan och fyll i uppgifterna nedan som vi behöver för att behandla din ansökan. Klicka sedan på knappen ”Nästa”.

Vi återkommer inom 24 timmar (arbetsdagar) med besked per e-post om din ansökan beviljats eller inte.

Personuppgifter

Förnamn
Efternamn
Adress 1
Adress 2
Postnummer
Ort
Telefon
E-postadress

Kontonummer* och autogiro

Clearingnummer
Kontonummer
Ditt lönekonto eller transaktionskonto, ej sparkonto.

Betalning sker via autogiro den 28:e varje månad.
Om den 28:e inte är en bankdag görs dragningen nästkommande bankdag.

Bästa kund

Som Konsumentkreditinstitut måste vi följa lagen om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi ber dig därför att besvara följande frågor för att komma vidare med din ansökan.

Är du en person i politiskt utsatt ställning (s k PEP)?
Med PEP avses person som till exempel har eller har haft (inom de senaste 18 månaderna) en viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag. Mer information.

 

Är du närstående till en PEP, känd medarbetare till en PEP eller har en nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning?

 
Om du har svarat ”Nej” på frågorna ovan, men dina förhållanden ändras så att du uppfyller något av dessa kriterier, måste du meddela oss detta.

Komplettering

Eftersom du svarat JA på någon av frågorna ovan behöver du komplettera dina svar genom att fylla i blanketten: Person i politiskt exponerad ställning

Du kan skicka blanketten med e-post till info@kontantfinans.se.

Du kan även skicka den portofritt med vanlig post till:
Frisvar
Kontant Finans Sverige AB
20597805
401 10 Göteborg

Vi kan inte betala ut ditt lån innan vi fått det ifyllda formuläret från dig.

Övrigt

Bedömer du att du kommer att låna mer pengar innan du har återbetalt det lån du nu ansöker om?

 

Beskriv vad du ska använda lånet/pengarna till?

 
 
Jag vill ha erbjudanden från Kontant Finans via e-post.

Signera din låneansökan

1. Signera med BankID och ladda hem kreditavtal, SEKKI och allmänna villkor som pdf-fil.

1. Signera med Mobilt BankID och ladda hem kreditavtal, SEKKI och allmänna villkor som pdf-fil.
2. Signera med BankID och ladda hem kreditavtal, SEKKI och allmänna villkor som pdf-fil.

Signera din låneansökan

Din ansökan kommer att granskas manuellt. Om ansökan godkänns i den manuella kontrollen kommer vi att skicka kreditavtal, SEKKI och allmänna villkor till dig via e-post.

1. Signera med Mobilt BankID.

1. Signera med Mobilt BankID.
2. Signera med BankID.

BankID

BankID fungerar på ett nytt sätt.

Om ditt BankID inte fungerar bör du hämta en ny version av BankID säkerhetsprogram på install.bankid.com.

Har du fortfarande problem kan du få hjälp på BankIDs webbplats.

Försöker starta BankID-programmet.

Tack för din ansökan!

Vi kan tyvärr inte bevilja det lån, som du sökt.